Staff / Teaching Assistant
Wen-Yin Cheng

Secretary
📧 wycheng@mail.mcu.edu.tw
📞 (03)350-7001 #3318


Guan-Yan Qiu

Teaching Assistant
📧 gychiou@mail.mcu.edu.tw
📞 (03)350-7001 #3528


Chen Tung

Contract Clerk
📧 janetung@mail.mcu.edu.tw
📞 (03)350-7001 #3324