Contact Us


Secretary

Cheng, Wen-Yin

  03-3507001 ext. 3318
  janetung@mail.mcu.edu.tw
FAX 03-3593875


Contract Clerk

Tung, Chen

   03-3507001 ext. 3323
  janetung@mail.mcu.edu.tw
FAX 03-3593875